Broad Consult
Praktisch       Zorgvuldig       Helder
Board Consult begeleidt zelfevaluaties van raden van commissarissen en raden van toezicht.

In kort bestek gaat het daarbij om de taakuitoefening van de raad, het adviseren over de samenstelling van de raad als college en het leveren van profielschetsen ten behoeve van het vervullen van vacatures. Desgewenst adviseren wij over de geschiktheid van kandidaten en geven wij advies over vraagstukken rond de samenwerking met het bestuur. Tevens vervullen wij op verzoek opdrachten om in maatwerk te voorzien in een gewenste opvolging van toezichthouders en/of bestuurders. 

Ten behoeve van de evaluatie leveren wij vragenlijsten die in 20 minuten kunnen worden beantwoord. De ingevulde vragenlijsten verwerken wij tot een overzichtelijke rapportage met behulp van grafische voorstellingen en een beschrijvende toelichting. Hieronder treft u enkele voorbeelden van onze grafische voorstellingen.


Het rapport kan vervolgens in eigen kring worden besproken. Het verdient aanbeveling het evaluatieproces extern door ons te laten begeleiden. 

Een uitwerking van onze werkwijze leest u verder onder Dienstverlening.

 
XHTML VALID CSS VALID